Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu błędnego działania urządzeń bądź nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje zazna pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z kluczowych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy na ogół mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a dokładniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kategoryzuje się przykładowo uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników modne jest także zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które zapewnia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Konsorcjum ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze w trakcie trwania terminu zabezpieczenia. Często okres taki mija, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.

Related Posts